Εταίροι

Περιγραφή της σύμπραξης των συμμετεχόντων

Η κοινοπραξία αποτελείται από μια εταιρία και δύο Ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η Q base O.E. (QBase) είναι μια εταιρία ένταση γνώσεις με δραστηριότητες που άπτονται της βιοϊατρικής τεχνολογίας, των ευφυών συστήματα, και των εφαρμογών διαδικτύου. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ), κατέχει και γνώσει στο εφαρμοσμένο αυτό πεδίο της πληροφορικής, αλλά και πολύ σημαντικό εξοπλισμό (αναμένει την παραλαβή ενός σαρωτή Hamamatsu) για την υλοποίηση του έργο. Οι δύο αυτοί φορείς στην παρούσα φάση υλοποιούν από κοινού ένα έργο «Έξυπνης Εξειδίκευσης» σύστημα για την εκφύλιση των κυττάρων ήπατος. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΠΔΜ), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τμήμα μηχανικών λογισμικού, αναλαμβάνει ρόλο οδηγού για τον σχεδιασμό του προϊόντος αλλά και για το ευφυές σύστημα. Την κοινοπραξία θα ενισχύσει επικουρικά συμβουλευτικά και πρακτικά με νέα δείγματα εάν χρειαστεί. Το Νοσοκομείο St. Mary, αφιλοκερδώς μπορεί να εισφέρει στο έργο ένα ρόλο τελικό χρήστη. Επίσης θα αξιοποιηθεί η επικοινωνία που υπάρχει με την Imperial Innovation. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος φορέα δεν μπορεί να είναι μέρος της κοινοπραξίας καθώς δεν δύναται να υποχρεωθεί να δημιουργήσει παράστημα εντός στην Ελλάδα.