Q Base R&D

Η Q base R&D είναι μια εταιρία έντασης γνώσης, η οποία ιδρύθηκε το 2009 με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ειδικευμένης έρευνας στους τομείς της ανάπτυξης ευφυών υπολογιστικών εφαρμογών, της ανάλυσης ψηφιακού σήματος, εικόνας και βίντεο. Η στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης είναι η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στο ευρύ κοινό αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα επιστημονικών εργασιών και η διαμόρφωση της ερευνητικής δραστηριότητας με σκοπό την διοχέτευσή της στην αγορά. Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων όπως οι πλατφόρμες νέφους και οι δικτυακές εφαρμογές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης σε διάφορους τομείς όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός και η τηλεϊατρική.

Other specialists