Αποτελέσματα Έργου

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη του έργου είναι τα εξής:

Στρατηγικά αποτελέσματα

Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας εμπορεύσιμης πλατφόρμας για την διαχείριση και επεξεργασία των βιοψιών, η οποία να απευθύνεται σε όλα τα ιατρικά πεδία, στα οποία εμπλέκονται ιστολογικές εξετάσεις. Υπάρχουν πλέον παγκοσμίως πάρα πολλά παραδείγματα start-up εταιριών, η οποίες αναπτύσσονται παρέχοντας υπηρεσίες που προσφέρει ένα εξειδικευμένο λογισμικό. Τα παραδείγματα αυτά εκμεταλλεύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει ένα τέτοιο προϊόν, το οποίο δεν έχει κόστος παραγωγής και δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Ως δεύτερη στρατηγική επιδίωξη είναι η δημιουργία του υποβάθρου για ένα ερευνητικό οικοσύστημα ιστολογικών εικόνων στα πρότυπα της Physionet, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή βάση δεδομένων σημάτων φυσιολογίας.

Επιπτώσεις στους εταίρους

H Q Base είναι μια εταιρία έντασης γνώσης (spin off), η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ευφυών πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στην ιατρική, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικής Μηχανικής Μάθησης και επεξεργασίας σήματος και εικόνας. Σε συνεργασία με το Imperial College of London αλλά και το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η εταιρία υλοποιεί μια πλατφόρμα για την επεξεργασία βιοψιών ήπατος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η Ιδέα μιας γενικευμένης πλατφόρμας για την επεξεργασία οποιασδήποτε βιοψίας θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική και θα πολλαπλασιάσει τις ομάδες στόχους που η εταιρία θα απευθυνθεί για την νέα υπηρεσία. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατέχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα βιοπληροφορικής και βιοϊατρικής Τεχνολογίας, και επενδύει συνεχώς σε αυτό τον τομέα. Η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την αξιοποίηση του εξοπλισμού αποτελεί από μόνη της κίνητρο για το τμήμα και το προσωπικό του. Τέλος το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, είναι το τμήμα που θα σχεδιάσει την πλατφόρμα στο διαδικτυακό νέφος. Το τμήμα έχει την ευκαιρία να επεκταθεί ερευνητικά στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας, αλλά και να εμπορευτεί ερευνητικά της βάση βιοψιών που θα δημιουργηθεί.

Οικονομικές επιπτώσεις

Τα οικονομικά οφέλη για τους ειδικούς ιατρούς είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς όπως προαναφέρθηκε η διαδικασία αναγνώρισης των ευρημάτων σε βιοψίες είναι συνήθως χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, η πλατφόρμα μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των ειδικών, προσφέροντας υποστήριξη στην απόφαση τους με ποσοτικοποιημένες μετρικές.
Επίσης το κόστος μιας χρόνιας κατάστασης όπως για παράδειγμα η χρόνια νόσος του ήπατος, εν γένει δεν περιλαμβάνει μόνο το άμεσο κόστος (συχνά εύκολα μετρήσιμο), το κόστος δηλαδή της συντήρησης και της θεραπείας, αλλά και έμμεσο κόστος (λιγότερο μετρήσιμο) από τους δυνητικούς πόρους που χάνονται ως αποτέλεσμα της χρόνιας κατάστασης. Η ακριβέστερη διάγνωση και σταδιοποίηση δύναται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του χρόνια πάσχοντος και να καταστήσει περισσότερο λειτουργικό και δημιουργικό.

Κοινωνικά οφέλη

Τα αναμενόμενα κοινωνικά οφέλη του έργου συνοψίζονται στα εξής:

–Ακριβέστερη διάγνωση και σταδιοποίηση της κατάστασης των ασθενών από τις βιοψίες καθώς αυτή θα ενισχύεται με την εξαγωγή αντικειμενικών μέτρων για τα ευρήματα της βιοψίας.

–Μέσω της ακριβέστερης διάγνωσης, αποφυγή ιατρικού λάθους, το οποίο μπορεί να οδηγήσει είτε σε λανθασμένη θεραπεία είτε σε λανθασμένη απόφαση όσον αφορά στην μεταμόσχευση ή μη ή στην αφαίρεση ή μη κάποιου ζωτικού οργάνου.

–Εν μέρει επιτάχυνση των αποτελεσμάτων των βιοψιών καθώς θα επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης του ασθενούς από τον ειδικό ιατρό.

–Αποκλιμάκωση του φόρτου εργασίας των ειδικών, εφόσον θα γίνει πιο εύκολη η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης, καθώς επίσης δεν θα χρειάζονται πολλαπλές γνωματεύσεις για να αρθεί ο παράγοντας της υποκειμενικότητας της κρίσης.

–Επιτάχυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της επεξεργασίας των βιοψιών, της ταυτοποίησης των ευρημάτων και της αντιμετώπισής τους προς όφελος των ασθενών.